Ikinyarwanda English Français
Ibiheruka gutangazwa
Ubutumwa bw'Umwepiskopi
Gahunda y'ibikorwa
ABO TURI BO
>> Amakomisiyo ya Diyosezi

AMAKOMISIYO

Diyosezi ya Byumba

Amakomisiyo akora inyigo akanagaragaza ibikorwa byihariye bishobora gukorwa. Amwe mu makomisiyo yerekeye ibikorwa bihoraho, mu gihe ayandi ashobora gushyirwaho bitewe n'impamvu idasanzwe mu gihe runaka. (Urugero: Komisiyo yo kurwanya jenoside)


Byanditswe : 2015-09-15 18:29:07
Uwabitangaje : Diocese Byumba

Aho tubarizwa
Cathedrale de ByumbaDiyosezi ya Byumba,
Agasanduku k'amabaruwa: 05 Byumba,
Repubulika y'u Rwanda
Terefoni : +250 788 551 851
Imeri: diocabyumba@yahoo.fr
Uburenganzira bw'Umuhanzi ©2022, Diyosezi ya Byumba, Umwihariko ku burenganzira bwose!
Byubatswe na Robert Makuta